QĐ thành lập Tổ

9/12/2018 7:27:15 AM

QĐ thành lập Tổ

Cơ cấu các tổ Chuyên môn của nhà trường trong năm học 2018 - 2019.

9/12/2015 4:41:24 AM

Cơ cấu các tổ Chuyên môn của nhà trường trong năm học 2018 - 2019. Năm học 2018-2019 toàn trường biên chế thành 03 tổ. (02 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng.

Chọn trang

Vui học ngày

Lượt truy cập: 510427 lần

Đang online: 2 người