Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh

3/6/2015 1:41:12 PM

Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh Liên đội do thầy giáo Hoàng Văn Sơn làm TPT. Ban chỉ huy lên đội gồm 8 thành viên. Trong đó 01 Liên đội trưởng, 01 Liên đội phó và 06 thành viên BCH Liên đội.

Chọn trang

Vui học ngày

Lượt truy cập: 521964 lần

Đang online: 1 người