Tổ chức Công đoàn

3/6/2015 9:02:34 AM

Tổ chức Công đoàn BCH Công đoàn gồm 03 đ/c. Trong đó 01 đ/c giữ chức vụ Chủ tịch và 02 đ/c là UV BCH.

Chọn trang

Vui học ngày

Lượt truy cập: 514894 lần

Đang online: 1 người