TKB chiều Thứ 5(11/4)

THỜI KHÓA BIỂU DẠY BUỔI CHIỀU.(Thực hiện từ  08/04/2019)

Thứ

Tiết

6

7

8

9

 

 

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

2

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

3

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDHSG

 

 

 

4

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

2

3

Văn

Anh

Anh

 

 

 

 

 

 

Sinh

Toán

Toán

 

 

 

 

 

Địa

Văn

Văn

 

 

 

Toán

Toán

Hóa

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              P. Hiệu trưởng

 

 

 

                   Phạm Thanh Hoàn

 

Vui học ngày

Lượt truy cập: 510452 lần

Đang online: 1 người