TKB Thực hiện từ 22/9/2020

                     Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa                                           THỜI KHÓA BIỂU

                    Trường THCS Thuận Hóa                                       (Thực hiện từ  22 /09/2020)

Thứ

Tiết

6

7

8

9

2

1

2

3

4

5

TD

Sử

Toán

Toán

 

Tài

Nam

Ly

Ly

 

MT

GD

Toán

Sử

 

Ngọc

Ngọc

Thắm

Nam

Toán

TD

Sử

Sinh

 

Thắm

Tài

Nam

Nga

Sinh

Hóa

TD

Tin

Nga

Tâm

Tài

Thắm

3

1

2

3

4

5

Địa

Toán

Sinh

Sinh

Hữu

Ly

Nga

Nga

 

Toán

Địa

Tin

Địa

  

Thắm

Hữu

Thắm

Hữu

 

Nhạc

Toán

Địa

MT

Văn

Nam

Thắm

Hữu

Ngọc

Thủy

TD

Sử

MT

Địa

Anh

Tài

Nam

Ngọc

Hoàn

Yến

4

1

2

3

4

5

Toán

Văn

Văn

Ly

Ly

Nam

Nam

GD

TD

Toán

Tin

 

Ngọc

Tài

Thắm

Thắm

 

Toán

Tin

Sinh

Hóa

Anh

Thắm

Thắm

Nga

Nga

Yến

TD

Hóa

Toán

TD

Văn

Tài

Tâm

Ly

Tài

Thủy

5

1

2

3

4

5

GD

Tin

Văn

CN

CN

Ngọc

Thắm

Nam

TD

Văn

Văn

Sinh

Tài

Ly

Thủy

Thủy

Nga

Tin

Sử

Hóa

Văn

Thắm

Nam

Ly

Nga

Thủy

Toán

Địa

CN

Anh

Ly

Hoàn

Ly

Yến

6

1

2

3

4

5

Toán

Sinh

Nhạc

Văn

 

Ly

Nga

Nam

Nam

 

Toán

Sử

Tin

CN

CN

Thắm

Nam

Thắm

TD

Toán

CN

Văn

Anh

Tài

Thắm

Thủy

Yến

Sinh

Toán

GD

Văn

Nga

Ly

Ly

Ngọc

Thủy

7

1

2

3

4

5

TD

Tin

MT

Anh

SH

Tài

Thắm

Ngọc

Yến

Nam

Văn

Anh

Sinh

Nhạc

SH

Thủy

Yến

Nga

Nam

Tài

Anh

Văn

Văn

GD

SH

Yến

Thủy

Thủy

Ngọc

Ngọc

Tin

Toán

Anh

Văn

SH

Thắm

Ly

Yến

Thủy

Ly

Chủ nhiệm

Thầy Nam

Thầy Tài

Cô Ngọc

Cô Ly

                                                                                                                                              P.Hiệu trưởng

 

 

       Phạm Thanh Hoàn

 

Vui học ngày

Lượt truy cập: 437030 lần

Đang online: 14 người