Phân công làm nhiệm vụ PCGD năm 2018 của các trường

8/23/2018 10:08:19 AM

BAN CHỈ ĐẠO PCGD

 XÃ THUẬN HÓA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                      Thuận Hóa, ngày 10 tháng 8 năm 2018

PHÂN CÔNG LÀM NHIỆM VỤ PCGD NĂM 2018

 

TT

Họ và tên giáo viên

Thôn phụ trách

SĐT

 

 

 

1

 

Hoàng Văn Sơn (THCS)

Ngô Phương Nam

Phạm Thị Nguyệt (TH)

Nguyễn Thị Duyền

Nguyễn Thị Hương (MN)

Nguyễn Thị Lý

Nguyễn Thị Kim Hoa

Ba Tâm

0888818223

 

0912881252

 

0911377850

 

 

 

2

 

Nguyễn Thị Hải Yến (THCS)

Phạm Thanh Hoàn

Hồ Thị Oanh (TH)

Lê Thị Minh Tuyết

Trần Thị Hương (MN)

Trần Thị Huyền

Trần Thị Thu Hồng

Thuận Tiến

0915855068

 

 

01299772207

0904763141

 

 

 

3

Hoàng Thị Nga(THCS)

Nguyễn Thị Huệ(TH)

Lê Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Thiên (MN)

Phan Thị Thảo

Xuân Canh

0916946579

 

01299647627

0912479873

 

 

4

Lê Thị Lệ Thủy (THCS)

Lê Thị Liến (TH)

Võ Thị Hồng

Võ Thị Thuyế t(MN)

Nguyễn Thị Thùy

Đoàn Thị Tiệp

Hạ Lào

01238877702

01683111859

 

01299176391

 

 

5

Nguyễn Thị K.Ngọc (THCS)

Lê Thị Ánh Hòa (TH)

Trần Thị Quỳnh Nga

Nguyễn Thị Cảnh (MN)

Trung Lào

0912780760

 

0914558804

 

 

 

6

Trần Thị Ly (THCS)

Hoàng Hữu Tài

Phạm Thị Mỹ Hoài (TH)

Nguyễn Thị Kim Dung

Nguyễn Thị Dung (MN)

Mai Thị Hồng Vân

Đồng Lào

0943632165

 

 

01258370576

 

0914519650

7

Nguyễn Ngọc Cơ (THCS)

Nguyễn Thị Bình (TH)

Thượng Lào

01257757488

0944647987

8

Nguyễn Hồng Thắm (THCS)

Hỗ trợ kỹ thuật và tập hợp chung toàn xã

0913915007

Chú ý: Trưởng nhóm (là GVTHCS) liên hệ trường Tiểu học và Mầm non để thống nhất thời gian, phương pháp. Hoàn thành trước 30/8/2018.         

PHÓ TRƯỞNG BAN PCGD-XMC XÃ

 

 

                                                             HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS

Hồ Trung TuyếnNhững tệp tin đính kèm:

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 5603

Vui học ngày

Lượt truy cập: 510433 lần

Đang online: 3 người