PCLĐ lần 2(Áp dụng từ 01/9/2018)

9/12/2018 7:28:31 AM

PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Năm học 2018-2019, áp dụng từ 01/9/2018

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-THCS ngày 30/8/2018)

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 

CHUYÊN MÔN

 

PHẦN HÀNH CHUYÊN MÔN

 

PHẦN HÀNH  KIÊM NHIỆM

 

SỐ TIẾT

1

Hồ Trung Tuyến

HT

Toán - Tin

Tin 6(2)

 

2

2

Trần Thị Ly

BCHCĐ

Toán - Lý

Toán 7,8(8), Lý(5)

TBTT(2),CN7(4)

19

3

Nguyễn Hồng Thắm

TPCM

Toán - Tin

Tin7,8,9(6), Toán 9,6(8), BTKT(3)

TKHĐ(2)

19

4

Hoàng Thị Nga

TTCM

Hóa - Sinh

Hoá(4), Sinh(8), BTKT(3)

TTCM(3),PBM(1)

19

5

Nguyễn Ngọc Cơ

CTCĐ

Kỹ thuật CN

CNg(6), Nghề K8(4)

CTCĐ(3), TB(6)

19

6

Hoàng Hữu Tài

 

Thể dục

TD(8), BDĐT(7)

CN9(4)

19

7

Lê Thị Lệ Thủy

TPCM

Ngữ văn

Văn 7,8,9(13), BTKT(5)

TPCM(1)

19

8

Ngô Phương Nam

 

Văn – Sử - Nhạc

Nhạc(4),Văn 6(4), Sử (6), BTKT(5)

 

19

9

Nguyễn Thị Hải Yến

TTCM

Tiếng Anh

Anh(11), BTKT(4)

TTCM(3), BCH(1)

19

10

Hoàng Văn Sơn

 

GD – ĐĐ

TPT Đội(6)

Thư viện(12)

19

11

Nguyễn Thị K.Ngọc

 

Họa - GD

MT(4), GD(4), CLB MT(5)

CN6(4), HĐNGLL(2)

19

12

Phạm Thanh Hoàn

 

Địa

Địa(6), BTKT(4)

CN8(4),Chỉ đạo LĐ(5)

19

13

Võ Thị Thu

 

KT

Kế toán

Trực hiệu lệnh

 

14

Nguyễn Thị Thảo

TTVP

VP

Văn thư - Thủ quỹ

Trực hiệu lệnh

 

15

Nguyễn Tố Nga

 

YS

Ytế

Trực hiệu lệnh

 

                                                                                               Thuận Hoá, ngày 31 tháng 8 năm 2018

                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        Hồ Trung Tuyến

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6561

Các Tin đã đăng

  QĐ thành lập Tổ 9/12/2018 7:27:15 AM

Vui học ngày

Lượt truy cập: 503448 lần

Đang online: 4 người