THỜI KHÓA MỚI (THỰC HIỆN TỪ 01/06)

6/1/2020 9:59:39 AM

Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa                                                   THỜI KHÓA BIỂU

                       Trường THCS Thuận Hóa                                                (Thực hiện từ  01 /06/2020)

Thứ

Tiết

6

7

8

9

2

1

2

3

4

5

TD

Toán

Toán

Anh

Sử

Tài

Thắm

Thắm

Yến

Nam

Toán

MT

CN

Văn

Văn

Thắm

Ngọc

Thủy

Thủy

Địa

Toán

TD

Sinh

CN

Hoàn

Ly

Tài

Nga

Anh

Anh

Văn

Sử

Hóa

Yến

Yến

Thủy

Nam

Tâm

3

1

2

3

4

5

Địa

Toán

Toán

CN

Sinh

Hoàn

Thắm

Thắm

Nga

Tin

Sử

Anh

Văn  

CN

Thắm

Nam

Yến

Thủy

MT

Anh

Nhạc

Toán

Anh

Ngọc

Yến

Nam

Ly

Yến

TD

Địa

Văn

Hóa

Tài

Hoàn

Thủy

Tâm

Ly

4

1

2

3

4

5

Văn

Văn

Toán

GD

CN

Nam

Nam

Thắm

Ngọc

Địa

Toán

TD

Toán

GD

Hoàn

Thắm

Tài

Thắm

Ngọc

Tin

Toán

Sử

Sinh

Thắm

Ly

Nam

Ly

Nga

Toán

Sinh

Văn

Văn

Ly

Nga

Ly

Thủy

Thủy

5

1

2

3

4

5

Văn

Văn

Anh

Anh

Tin

Nam

Nam

Yến

Yến

Thắm

Sinh

Toán

Toán

Địa

Sử

Nga

Thắm

Thắm

Hoàn

Nam

TD

Toán

Hóa

Văn

Văn

Tài

Ly

Nga

Thủy

Thủy

Toán

Văn

Tin

Hóa

MT

Ly

Thủy

Thắm

Tâm

Ngọc

6

1

2

3

4

5

Nhạc

Toán

Văn

Anh

Sinh

Nam

Thắm

Nam

Yến

Nga

Anh

Anh

Sinh

Văn

Ly

Yến

Yến

Nga

Thủy

Tin

Địa

GD

Văn

Anh

Thắm

Hoàn

Ngọc

Thủy

Yến

TD

Toán

Tin

GD

CN

Tài

Ly

Thắm

Ngọc

7

1

2

3

4

5

Tin

TD

MT

SH

Thắm

Tài

Ly

Ngọc

Tài

TD

Toán

Tin

Nhạc

SH

Tài

Thắm

Thắm

Nam

Ngọc

Hóa

Anh

Văn

Toán

SH

Nga

Yến

Thủy

Ly

Ly

Sử

Toán

Sinh

Văn

SH

Nam

Ly

Nga

Thủy

Nam

Chủ nhiệm

Thầy Tài

Cô Ngọc

Cô Ly

Thầy Nam

                                                                                                                                              P.Hiệu trưởng

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3860

Vui học ngày

Lượt truy cập: 437006 lần

Đang online: 7 người