THỜI KHÓA MỚI (THỰC HIỆN TỪ 25/05)

5/25/2020 7:50:04 AM

Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa                       THỜI KHÓA BIỂU( Tăng Văn, Anh, Toán)

                       Trường THCS Thuận Hóa                                 (Thực hiện từ  25 /05/2020)

Thứ

Tiết

6

7

8

9

2

1

2

3

4

5

TD

Toán

Toán

Sử

Anh

Tài

Thắm

Thắm

Nam

Yến

Toán

MT

Văn

Văn

CN

Thắm

Ngọc

Thủy

Thủy

Địa

TD

Sử

CN

Văn

Hoàn

Tài

Nam

Thủy

Hóa

Sử

Anh

Toán

Tâm

Nam

Yến

Ly

Ly

3

1

2

3

4

5

Sinh

Toán

Địa

Toán

CN

Nga

Thắm

Hoàn

Thắm

Tin

Sử

CN

Địa

Văn  

Thắm

Nam

Hoàn

Thủy

MT

Sinh

Nhạc

Toán

Anh

Ngọc

Nga

Nam

Ly

Yến

TD

Địa

Văn

Anh

Tài

Hoàn

Thủy

Yến

Ly

4

1

2

3

4

5

Văn

Văn

Toán

Anh

CN

Nam

Nam

Thắm

Yến

GD

Toán

TD

Toán

Sinh

Ngọc

Thắm

Tài

Thắm

Nga

Tin

Toán

Sinh

Anh

Thắm

Ly

Nga

Ly

Yến

Toán

Sinh

Anh

Văn

Văn

Ly

Nga

Yến

Thủy

Thủy

5

1

2

3

4

5

Tin

Văn

Anh

GD

Văn

Thắm

Nam

Yến

Ngọc

Nam

Địa

Toán

Sử

Anh

Anh

Hoàn

Thắm

Nam

Yến

Yến

TD

Toán

Hóa

Văn

Văn

Tài

Ly

Nga

Thủy

Thủy

Toán

Văn

Tin

Hóa

MT

Ly

Thủy

Thắm

Tâm

Ngọc

6

1

2

3

4

5

Nhạc

Toán

Văn

Anh

Sinh

Nam

Thắm

Nam

Yến

Nga

TD

Anh

Sinh

Văn

Ly

Tài

Yến

Nga

Thủy

Tin

Địa

GD

Văn

Anh

Thắm

Hoàn

Ngọc

Thủy

Yến

TD

Toán

Tin

GD

CN

Tài

Ly

Thắm

Ngọc

7

1

2

3

4

5

Tin

TD

MT

SH

Thắm

Tài

Ly

Ngọc

Tài

Anh

Toán

Tin

Nhạc

SH

Yến

Thắm

Thắm

Nam

Ngọc

Hóa

Anh

Văn

Toán

SH

Nga

Yến

Thủy

Ly

Ly

Sử

Toán

Sinh

Văn

SH

Nam

Ly

Nga

Thủy

Nam

Chủ nhiệm

Thầy Tài

Cô Ngọc

Cô Ly

Thầy Nam

                                                                                                                                              P.Hiệu trưởng

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3647

Vui học ngày

Lượt truy cập: 437032 lần

Đang online: 13 người