THỜI KHÓA BIỂU (Thực hiện 30/11)

11/30/2020 2:26:20 PM

  Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa                                                   THỜI KHÓA BIỂU

  Trường THCS Thuận Hóa                                               (Thực hiện từ  30/11/2020)

Thứ

Tiết

6

7

8

9

2

1

2

3

4

5

Chào

TD

Toán

Sử

CN

Cờ

Tài

Ly

Nam

Chào

MT

Toán

Anh

Sử

 

Cờ

Ngọc

Thắm

Yến

Nam

Chào

Toán

Sử

Hóa

Anh

 

Cờ

Thắm

Nam

Nga

Yến

 

Chào

Hóa

Văn

Văn

Cờ

Ly

Tâm

Thủy

Thủy

3

1

2

3

4

5

CN

Toán

Địa

Ly

Ly

Hữu

 

Tin

Địa

Địa

Văn

Văn  

Thắm

Hữu

Hữu

Thủy

Thủy

Nhạc

Toán

MT

Sinh

Địa

Nam

Thắm

Ngọc

Nga

Hữu

TD

Địa

Tin

Anh

Sinh

Tài

Hoàn

Thắm

Yến

Nga

4

1

2

3

4

5

Văn

Văn

Toán

Anh

 

Nam

Nam

Ly

Yến

 

GD

Toán

TD

CN

 

Ngọc

Thắm

Tài

 

Tin

Anh

Toán

Sinh

CN

Thắm

Yến

Thắm

Nga

Toán

Địa

Anh

Văn

Văn

Ly

Hoàn

Yến

Thủy

Thủy

5

1

2

3

4

5

Tin

Anh

Văn

GD

 

Thắm

Yến

Nam

Ngọc

 

Sinh

TD

Sử

 

Nga

Tài

Ly

Nam

 

TD

Toán

Hóa

Văn

Văn

Tài

Thắm

Nga

Thủy

Thủy

Toán

Tin

Hóa

MT

Ly

Ly

Thắm

Tâm

Ngọc

6

1

2

3

4

5

Toán

Anh

Nhạc

Văn

Sinh

Ly

Yến

Nam

Nam

Nga

Toán

Văn

Văn

Sinh

Anh

Thắm

Thủy

Thủy

Nga

Yến

GD

Tin

CN

Văn

Sử

Ngọc

Thắm

Thủy

Nam

TD

Toán

GD

Anh

CN

Tài

Ly

Ngọc

Yến

7

1

2

3

4

5

Tin

TD

Sinh

MT

SH

Thắm

Tài

Nga

Ngọc

Nam

Anh

Toán

Tin

Nhạc

SH

Yến

Thắm

Thắm

Nam

Tài

TD

Văn

Anh

SH

Tài

Thủy

Yến

Ly

Ngọc

Sinh

Toán

Sử

Văn

SH

Nga

Ly

Nam

Thủy

Ly

Chủ nhiệm

Thầy Nam

Thầy Tài

Cô Ngọc

Cô Ly

                                                                                                                                                        P.Hiệu trưởng

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3326

Vui học ngày

Lượt truy cập: 510448 lần

Đang online: 1 người