THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 9/11/2020

11/7/2020 8:00:01 AM

  Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa                                                   THỜI KHÓA BIỂU

  Trường THCS Thuận Hóa                                               (Thực hiện từ  9 /10/2020)

Thứ

Tiết

6

7

8

9

2

1

2

3

4

5

TD

Toán

Sử

CN

Anh

Tài

Ly

Nam

Yến .

MT

Toán

Anh

Sử

CN

Ngọc

Thắm

Yến

Nam

Cơ .

Toán

Sử

Hóa

Anh

Sử

Thắm

Nam

Nga

Yến

Nam .

Hóa

Văn

Văn

Văn

Ly

Tâm

Thủy

Thủy

Thủy .

3

1

2

3

4

5

Địa

Toán

CN

CN

Hữu

Ly

Ly

Cơ .

Tin

Địa

Địa

Văn

Văn  

Thắm

Hữu

Hữu

Thủy

Thủy

Nhạc

Toán

MT

Sinh

Địa

Nam

Thắm

Ngọc

Nga

Hữu

TD

Địa

Tin

Anh

Sinh

Tài

Hoàn

Thắm

Yến

Nga

4

1

2

3

4

5

Văn

Văn

Toán

Anh

CN

Nam

Nam

Ly

Yến

Cơ .

GD

TD

Toán

CN

Anh

Ngọc

Tài

Thắm

Yến .

Tin

Toán

Anh

Sinh

Hóa

Thắm

Thắm

Yến

Nga

Nga .

Toán

Anh

Địa

Văn

Văn

Ly

Yến

Hoàn

Thủy

Thủy

5

1

2

3

4

5

Tin

Anh

Văn

GD

Địa

Thắm

Yến

Nam

Ngọc

Hữu .

CN

TD

Sử

Sinh

Tài

Ly

Nam

Nga

TD

Toán

Hóa

Văn

Văn

Tài

Thắm

Nga

Thủy

Thủy

Toán

Tin

Hóa

MT

Ly

Ly

Thắm

Tâm

Ngọc

6

1

2

3

4

5

Toán

Anh

Nhạc

Văn

Sinh

Ly

Yến

Nam

Nam

Nga

Toán

Văn

Văn

Sinh

Anh

Thắm

Thủy

Thủy

Nga

Yến

GD

Tin

CN

Văn

Sử

Ngọc

Thắm

Thủy

Nam

TD

Toán

GD

Anh

CN

Tài

Ly

Ngọc

Yến

7

1

2

3

4

5

Tin

TD

Sinh

MT

SH

Thắm

Tài

Nga

Ngọc

Nam

Anh

Toán

Tin

Nhạc

SH

Yến

Thắm

Thắm

Nam

Tài

TD

Văn

Anh

SH

Tài

Thủy

Yến

Ly

Ngọc

Sinh

Toán

Sử

Văn

SH

Nga

Ly

Nam

Thủy

Ly

Chủ nhiệm

Thầy Nam

Thầy Tài

Cô Ngọc

Cô Ly

                                                                                                                                                        P.Hiệu trưởng

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8037

Vui học ngày

Lượt truy cập: 503455 lần

Đang online: 2 người