THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 04/11/2019

11/6/2019 8:23:15 AM

                    Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa                                           THỜI KHÓA BIỂU

                    Trường THCS Thuận Hóa                                       (Thực hiện từ  04 /11/2019)

Thứ

Tiết

6

7

8

9

2

1

2

3

4

5

TD

Sinh

Toán

Sử

Tài

Nga

Thắm

Nam

Tin

Toán

MT

TD

Thắm

Thắm

Ngọc

Tài

Địa

TD

Sử

Sinh

 

Hoàn

Tài

Nam

Nga

Địa

Hóa

Tin

Ly

Hoàn

Tâm

Thắm

3

1

2

3

4

5

GD

Toán

Địa

Sinh

 

Ngọc

Thắm

Hoàn

Nga

 

Tin

Sử

Sinh

Địa

Nhạc

Thắm

Nam

Nga

Hoàn

Nam

Nhạc

Sinh

MT

Toán

Hóa

Nam

Nga

Ngọc

Ly

Nga

TD

Địa

Tin

Sử

Tài

Hoàn

Thắm

Nam

Ly

4

1

2

3

4

5

Văn

Văn

Toán

Toán

Nam

Nam

Thắm

Thắm

GD

Toán

TD

Địa

 

Ngọc

Thắm

Tài

Hoàn

 

Tin

Toán

Sử

CN

Thắm

Ly

Ly

Nam

Toán

TD

Nhạc

Sinh

Văn

Ly

Tài

Nam

Nga

Thủy

5

1

2

3

4

5

Tin

CN

Anh

Anh

 

Thắm

Yến

Yến

 

Sinh

Toán

CN

Sử

Nga

Thắm

Nam

TD

Toán

Hóa

Văn

Văn

Tài

Ly

Nga

Thủy

Thủy

Toán

Văn

Văn

Hóa

Anh

Ly

Thủy

Thủy

Tâm

Yến

6

1

2

3

4

5

Văn

Văn

Nhạc

CN

Anh

Nam

Nam

Nam

Yến

Anh

Văn

Anh

Văn

Ly

Yến

Thủy

Yến

Thủy

Anh

Tin

CN

Văn GD

Yến

Thắm

Thủy Ngọc

Văn

Toán

Anh

GD

CN

Thủy

Ly

Yến

Ngọc

7

1

2

3

4

5

Tin

TD

MT

SH

Thắm

Ly

Tài

Ngọc

Tài

Văn

Toán

Văn

Anh

SH

Thủy

Thắm

Thủy

Yến

Ngọc

Anh

Văn

Anh

Toán

SH

Yến

Thủy

Yến

Ly

Ly

Sinh

Anh

Toán

Văn

SH

Nga

Yến

Ly

Thủy

Nam

Chủ nhiệm

Thầy Tài

Cô Ngọc

Cô Ly

Thầy Nam

                                                                                                                                              P.Hiệu trưởng

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7830

Các Tin đã đăng

  TKB thực hiện từ 18/3/2019 3/21/2019 10:41:39 PM
  TKB áp dụng từ 29/10/2018 10/27/2018 7:22:35 AM
  TKB áp dụng từ 10/9/2018 9/8/2018 9:21:43 AM
  TKB thực hiện từ 20/8/2018 8/25/2018 8:36:43 AM
  TKB áp dụng từ 20/8/2018 8/18/2018 7:31:23 AM

Vui học ngày

Lượt truy cập: 385036 lần

Đang online: 13 người