THỜI KHÓA BIỂU HK 2 ( Thực hiện từ ngày 13/01/2020)

1/10/2020 3:16:10 PM

Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa                                                    THỜI KHÓA BIỂU

                       Trường THCS Thuận Hóa                                                (Thực hiện từ  13 /01/2020)

Thứ

Tiết

6

7

8

9

2

1

2

3

4

5

TD

Toán

CN

Sử

Tài

Thắm

Nam

Toán

MT

Văn

Văn

 

Thắm

Ngọc

Thủy

Thủy

Địa

TD

Sử

CN

 

Hoàn

Tài

Nam

Sử

Hóa

Anh

Ly

Nam

Tâm

Yến

 

3

1

2

3

4

5

Sinh

Toán

Địa

CN

Nga

Thắm

Hoàn

 

Tin

Sử

CN

Địa

Văn  

Thắm

Nam

Hoàn

Thủy

MT

Sinh

Nhạc

Toán

Anh

Ngọc

Nga

Nam

Ly

Yến

TD

Địa

Văn

Anh

Tài

Hoàn

Thủy

Yến

Ly

4

1

2

3

4

5

Văn

Văn

Toán

Anh

Nam

Nam

Thắm

Yến

GD

Toán

TD

Địa

 

Ngọc

Thắm

Tài

Hoàn

 

Tin

Toán

Sinh

CN

Thắm

Ly

Nga

Ly

Toán

Sinh

Anh

Văn

Văn

Ly

Nga

Yến

Thủy

Thủy

5

1

2

3

4

5

Tin

Văn

Anh

GD

Thắm

Nam

Yến

Ngọc

Sinh

Toán

Sử

Anh

Nga

Thắm

Nam

Yến

TD

Toán

Hóa

Văn

Văn

Tài

Ly

Nga

Thủy

Thủy

Toán

Văn

Tin

Hóa

MT

Ly

Thủy

Thắm

Tâm

Ngọc

6

1

2

3

4

5

Nhạc

Toán

Văn

Sinh

Anh

Nam

Thắm

Nam

Nga

Yến

TD

Sinh

Anh

Văn

Ly

Tài

Nga

Yến

Thủy

Tin

Địa

Anh

Văn GD

Thắm

Hoàn

Yến

Thủy Ngọc

TD

Toán

Tin

GD

CN

Tài

Ly

Thắm

Ngọc

7

1

2

3

4

5

Tin

TD

MT

SH

Thắm

Tài

Ly

Ngọc

Tài

Anh

Toán

Tin

Nhạc

SH

Yến

Thắm

Thắm

Nam

Ngọc

Hóa

Anh

Văn

Toán

SH

Nga

Yến

Thủy

Ly

Ly

Sử

Toán

Sinh

Văn

SH

Nam

Ly

Nga

Thủy

Nam

Chủ nhiệm

Thầy Tài

Cô Ngọc

Cô Ly

Thầy Nam

                                                                                                                                              P.Hiệu trưởng

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2685

Vui học ngày

Lượt truy cập: 454824 lần

Đang online: 2 người