ĐỀ ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC 8, 9 LẦN 2

4/25/2020 8:38:20 PM

PHÒNG GD - ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG THCS THUẬN HÓA

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC 8 – LẦN 2

I. Bài tập trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp?

A. CuO + H2  Cu + H2O    B. CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O   

C. CaO + H2O  Ca(OH)2    D. 2KMnO4   K2MnO4 + MnO2 + O2

Câu 2: Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là

A. KClO3 và KMnO4 .                                   B. KMnO4 và H2O.    

C. KClO3 và CaCO3 .                                       D. KMnO4 và không khí.

Câu 3: Nhóm công thức nào sau đây biểu diễn toàn oxit?

A. CuO, CaCO3, SO3.                                  C.  FeO; KCl, P2O5.

B. N2O5 ; Al2O3 ; SiO2.                                         D.  CO2 ; H­2SO4 ; MgO.

Câu 4: Phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá là

A.   4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O     B.   Na2O + H2O  2NaOH     

C.   CaCO3 CaO + CO2          D.   Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2NaCl

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 2,4 gam Mg trong khí oxi dư thu được khối lượng MgO là

A.   4,0 gam.           B.   4,4 gam.                  C.   8,0 gam.               D. 8,8 gam.    

Câu 6: Khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế 1,12 lít khí oxi là

A.   7,9 gam.           B.   15,8 gam.       C.   3,95 gam.        D. 14,2 gam. 

Câu 7:  Người ta khôngnên dùng nước để dập tắt đám cháy bằng xăng dầu vì

A. xăng dầu không tan trong nước, nhẹ hơn nước.

B. xăng dầu cháy mạnh trong nước.

C. xăng dầu nặng hơn nước.

D. xăng dầu cháy mạnh hơn khi có nước.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 3,1 gam P trong bình chứa 5,6 lít khí oxi thu được khối lượng P2O5

A. 9,1 gam.          B. 8,1 gam.           C. 7,1 gam.           D. 6,1 gam.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng  theo các sơ đồ phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào đã học? 

a. P  +   O2

b. KNO3 

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 126 g sắt trong bình chứa khí  O2.

a.     Tính thể tích khí O2 (ở đktc) đã tham gia phản ứng trên.

b.     Tính khối lượng KClO3 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được một thể tích khí O2 (ở đktc) bằng với thể tích khí O2  đã sử dụng ở phản ứng trên.

PHÒNG GD - ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG THCS THUẬN HÓA

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC 9 – LẦN 2

 

 Bài tập tự luận

Câu 1:Có những chất sau: HCl, H2SO4, Ba(OH)2, KClO3, Fe, Ag.

Hãy chọn chất thích hợp điền vào mỗi sơ đồ phản ứng sau và lập phương trình hóa học:

A.   NaOH    +       ……            à      NaCl           +       H2O.

B.   ….                                      KCl             +       O2.

C.   …..         +       H2SO4         à      BaSO4         +       H2O.

D.   …           +       AgNO3        à      Fe(NO3)2     +       Ag.

Câu 2:  Có 4 lọ dung dịch bị mất nhãn sau: H2SO4, NaOH, BaCl2, NaCl. Chỉ dùng giấy quỳ tím hãy trình bày phương pháp nhận biết các dung dịch trên?

Câu 3. Viết các PTHH thực hiện sơ đồ chuyển đổi sau. Ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).

                  ZnO  ZnCl2  Zn(OH)2 ZnSO4 Zn(NO3)2

                  MgO  MgCl2  Mg(OH)2 MgSO4 Mg(NO3)2

Câu 4.Cho 18,7 gam hỗn hợp A gồm bột Al và bột Fe2O3 tác dụng hết với V(ml) dung dịch HCl 2M thấy thoát ra 3,36 lít khí H2 ( đktc ).

          a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

          b.Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.

          c. Tính V(ml) dung dịch HCl đã phản ứng.

`        ( Cho Al=27, Fe=56, O=16, H=1, Cl=35,5)


 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4979

Các Tin đã đăng

  ĐỀ ÔN TẬP TOÁN.8,9 (Lần 2) 4/25/2020 8:33:38 PM
  ĐỀ ÔN TẬP LÝ 6,7,8,9 (Lần 2) 4/25/2020 8:27:34 PM
  ĐỀ ÔN TẬP TOÁN.8,9 (Lần 2) 4/25/2020 8:25:26 PM
  ĐÊ ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 6,7,8,9 3/30/2020 8:32:54 PM
  ĐỀ ÔN TẬP MÔN TIN 6,7,9 3/28/2020 2:55:13 PM
  ĐỀ ÔN TẬP MÔN SINH HỌC 6,7,8,9 3/28/2020 2:52:01 PM

Vui học ngày

Lượt truy cập: 437479 lần

Đang online: 18 người