Kế hoạch tuần 29 (Từ 23/03 đến 27/03)

3/22/2021 8:47:01 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 29 (Từ ngày 22/03 đến ngày 27/03/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

22/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

 - Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 29

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- BDHSG 8

- Tập dân vũ

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Ba

23/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 29

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- BDHSG 8

- Tập dân vũ

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Tư

24/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 29

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Tập dân vũ

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Năm

25/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 29

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Thao giảng

- K9 lao động Đoàn

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Sáu

26/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 29

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Tổ chức kết nạp Đoàn

- TC ngày hội thiếu nhi

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

27/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 29

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4897

Vui học ngày

Lượt truy cập: 514912 lần

Đang online: 5 người