Kế hoạch tuần 28 (Từ 15/03 đến ngày 20/03)

3/22/2021 8:41:36 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 28 (Từ ngày 15/03 đến ngày 21/03/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

15/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

 - Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 28

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- BDHSG 8

- Tập dân vũ

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Ba

16/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 28

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Dạỵ bù TKB thứ 4

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Tư

17/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 28

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Thao giảng

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Năm

18/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 28

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- BDHSG 8

- Tập dân vũ

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Sáu

19/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 28

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Giao ban – Sinh hoạt CM

- Hoạt động CĐ.

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

20/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 28

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4544

Vui học ngày

Lượt truy cập: 514891 lần

Đang online: 4 người