Kế hoạch tuần 10 sau dịch covic ( Từ 6 đến 11/7)

7/15/2020 10:03:02 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 10 (Sau nhỉ dịch covic 19) (Từ ngày 6/07 đến ngày 11/07/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

6/7

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

 Xét TN

Làm việc theo giờ hành chính

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Xét TN

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Ba

7/7

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Lao động

Làm việc theo giờ hành chính

Lao động

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Hoàn thiện HS Kiểm định

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Tư

8/7

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Hoàn thiện HS Kiểm định

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Hoàn thiện HS Kiểm định

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Năm

9/7

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Tổng kết Trường

Làm việc theo giờ hành chính

Tổng kết

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Tổng kết HĐSP

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Sáu

10/7

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Thu HS kiểm đinh

- Tuyển sinh

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Tuyển sinh

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

11/7

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Tuyển sinh

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Tuyển sinh

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7385

Vui học ngày

Lượt truy cập: 448097 lần

Đang online: 1 người