Kế hoạch tuần 01 (Sau nghỉ dịch covid - 19) từ ngày 04 đến 09/05

5/4/2020 10:43:53 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 01 (Sau nhỉ dịch covic 19) (Từ ngày 04/05 đến ngày 09/05/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

04/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

 Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 1

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

BDHS 8

Làm việc theo giờ hành chính

HSG 8

 

Thứ Ba

05/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 1

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Dạy bù TKB thứ 2

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Tư

06/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 1

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Sinh hoạt TCM

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Năm

07/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 1

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

BDHSG 8

Làm việc theo giờ hành chính

HSG 8

 

Thứ Sáu

08/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 1

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Giao ban – Sinh hoạt CĐ

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

09/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 1

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2962

Vui học ngày

Lượt truy cập: 384383 lần

Đang online: 9 người