KẾ HOẠCH TUẦN 8 ( Sau dịch covic 19, từ 22/6 đến 27/6)

6/24/2020 9:35:54 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 08 (Sau nhỉ dịch covic 19) (Từ ngày 22/06 đến ngày 27/06/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

22/06

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

 Dạy – Học

Kiểm tra học kỳ

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 8

Kiểm tra học kỳ

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Chấm bài

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Ba

23/06

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Kiểm tra học kỳ

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 8

Kiểm tra học kỳ

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Kiểm tra học kỳ

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Tư

24/06

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Kiểm tra học kỳ

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 8

Kiểm tra học kỳ

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Kiểm tra học kỳ

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Năm

25/06

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Kiểm tra học kỳ

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 8

Kiểm tra học kỳ

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Sinh hoạt CM

Kiểm tra học kỳ

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Sáu

26/06

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Kiểm tra học kỳ

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 8

Kiểm tra học kỳ

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Sinh hoạt CB – Sinh hoạt CĐ

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

27/06

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Kiểm tra học kỳ

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 8

Kiểm tra học kỳ

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2865

Vui học ngày

Lượt truy cập: 448091 lần

Đang online: 52 người