KẾ HOẠCH TUẦN 7 ( Từ ngày 15 đến 20/6)

6/16/2020 10:36:39 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 07 (Sau nhỉ dịch covic 19) (Từ ngày 15/06 đến ngày 20/06/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

15/06

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

 Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 7

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Dạy bù Văn 7

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Ba

16/06

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 7

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Duyệt đề KTHK2

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Tư

17/06

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 7

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

BDHSG 8

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Năm

17/06

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 7

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

BDHSG 8

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Sáu

19/06

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 7

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

ĐH cháu ngoan BH - Giao ban – Sinh hoạt CĐ

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

20/06

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 7

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2992

Vui học ngày

Lượt truy cập: 448035 lần

Đang online: 4 người