KẾ HOẠCH TUẦN 35 ( Từ 03/05 đến 08/05)

5/3/2021 3:56:12 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 35 (Từ ngày 03/05 đến ngày 08/05/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

03/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Chào cờ

 - Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 35

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Phụ đạo: Hóa 9. Toán 7. Địa 6 T1,2. Văn 8 T1,2. Địa 8 T3,4

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Ba

04/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 35

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Phụ đạo: Hóa 9. Văn 7. Toán 8 T1,2. Văn 6 T1,2

- KT cuối kỳ II Tin 6 T3,4

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Tư

05/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 35

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Phụ đạo: Sử 7. Toán 6. Hóa 8

KT cuối kỳ II CN 9 T1,2. Tin 9 T3,4

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Năm

06/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 35

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Thi đồ dùng DH

- Sinh hoạt CB-Họp HĐSP

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Sáu

07/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Kiểm tra cuối kỳ II

 

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

Kiểm tra cuối kỳ II

 

 

 

Thứ Bảy

08/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Kiểm tra cuối kỳ II

 

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Kiểm tra cuối kỳ II

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7506

Vui học ngày

Lượt truy cập: 514905 lần

Đang online: 1 người