KẾ HOẠCH TUẦN 34 ( Từ 26/04 đến 01/05)

4/26/2021 8:12:44 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 34 (Từ ngày 26/04 đến ngày 01/05/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

26/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Chào cờ

 - Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 34

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy bù TKB thứ 6

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Ba

27/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 34

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Phụ đạo: Anh 8. Văn 9,6.  Toán 7

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Tư

28/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 34

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy bù TKB Thứ 7

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Năm

29/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 34

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Lao động HS- CĐ

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Sáu

30/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Nghỉ lể

 

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Nghỉ lể

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

01/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Nghỉ lể

 

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Nghỉ lể

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8834

Vui học ngày

Lượt truy cập: 514884 lần

Đang online: 4 người