KẾ HOẠCH TUẦN 32 ( Từ ngày 12 đến 17/4)

4/13/2021 9:00:51 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 32 (Từ ngày 12/04 đến ngày 17/04/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

12/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Chào cờ

 - Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 32

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy bù TKB T5

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Ba

13/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 32

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- BDHSG 8. Phụ đạo: Văn 6. Toán 7. Anh 9

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Tư

14/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 32

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- BDHSG 8

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Năm

15/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 32

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Bồi dưỡng HSG8

- Phụ đạo: Anh 7. Toán 6

- Dạy nghề

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Sáu

16/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 32

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- BDHSG 8

-  Giao ban

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

17/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 32

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8264

Vui học ngày

Lượt truy cập: 514907 lần

Đang online: 2 người