KẾ HOẠCH TUẦN 31. (Từ ngày 05 đến 10/4)

4/6/2021 8:58:55 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 31 (Từ ngày 05/04 đến ngày 10/04/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

05/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Chào cờ

 - Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 31

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- BDHSG 8

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Ba

06/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 31

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Thao giảng

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Tư

07/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 31

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Phụ đạo: Toán 8.9. Anh 6

- Dạy bù Văn 7

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Năm

08/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 31

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Bồi dưỡng HSG8

- Sinh hoạt CM cụm

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Sáu

09/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 31

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Phụ đạo: Hóa 9. Toán 6

-  Giao ban

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

10/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 31

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4146

Vui học ngày

Lượt truy cập: 514892 lần

Đang online: 5 người