KẾ HOẠCH TUẦN 31 (Từ ngày 16 đến 21/03)

3/18/2020 8:13:45 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 31 (Từ ngày 16/03 đến ngày 21/03/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

16/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Lao động CĐ

Làm kiểm định

Lao động CĐ Làm kiểm định

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Lao động vệ sinh

Lao động vệ sinh

 

Thứ Ba

17/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Làm kiểm định

Lao động vệ sinh

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Lao động vệ sinh

Lao động vệ sinh

 

Thứ Tư

18/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Làm kiểm định

Làm kiểm định

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Làm kiểm định

Làm kiểm định

 

Thứ Năm

19/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Làm kiểm định

Làm kiểm định

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Làm kiểm định

Làm kiểm định

 

Thứ Sáu

20/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Làm kiểm định

Làm kiểm định

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Làm kiểm định

Làm kiểm định

 

Thứ Bảy

21/03

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Làm kiểm định

Làm kiểm định

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Làm kiểm định

Làm kiểm định

    

 

CN

Sáng

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3000

Vui học ngày

Lượt truy cập: 384395 lần

Đang online: 4 người