KẾ HOẠCH TUẦN 3 (Từ 21/9 - 26/9)

9/23/2020 8:18:54 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 3 (Từ ngày 21/09 đến ngày 26/9/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

21/9

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

 - Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 3

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

BDHSG

Làm việc theo giờ hành chính

HSG

 

Thứ Ba

22/9

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 3

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

BDHSG

Làm việc theo giờ hành chính

HSG

 

Thứ Tư

23/9

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 3

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

BDHSG

Làm việc theo giờ hành chính

HSG

 

Thứ Năm

24/9

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 3

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Sinh hoạt TCM

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Sáu

25/9

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 3

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Họp chi bộ - HHĐSP

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

16/9

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 3

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2462

Vui học ngày

Lượt truy cập: 437022 lần

Đang online: 12 người