KẾ HOẠCH TUẦN 3 (Sau nghỉ dịch, từ 18 đến 23 tháng 05))

5/18/2020 3:27:19 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 03 (Sau nhỉ dịch covic 19) (Từ ngày 18/05 đến ngày 23/05/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

18/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

 Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 3

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

BDHSG 8

Làm việc theo giờ hành chính

HSG 8

 

Thứ Ba

19/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 3

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Kết nạp Đoàn

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Tư

20/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 3

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

BDHSG 8

Làm việc theo giờ hành chính

HSG 8

 

Thứ Năm

21/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 3

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Thao giảng

Làm việc theo giờ hành chính

HSG 8

 

Thứ Sáu

22/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 3

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Giao ban – Sinh hoạt CĐ

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

23/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 3

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1532

Vui học ngày

Lượt truy cập: 385019 lần

Đang online: 10 người