KẾ HOẠCH TUẦN 25 ( Từ ngày 03/02 đến 08/02)

2/3/2020 8:21:08 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 25 (Từ ngày 03/02 đến ngày 08/02/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

03/02

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 25

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

SH Chi bộ-Họp HĐSP

Làm việc theo giờ HC

 

Thứ Ba

04/02

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 25

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

LĐ Công đoàn

LĐ Học sinh

Làm việc theo giờ HC

LĐ Học sinh

 

Thứ Tư

05/02

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 25

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Dạy nghề k8

Tập luyện đội ĐK

Làm việc theo giờ HC

Học nghề k8

Tập luyện đội ĐK

 

Thứ Năm

06/02

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 25

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

BDHSG 8

Tập luyện đội ĐK

Làm việc theo giờ HC

BDHSG 8

Tập luyện đội ĐK

 

Thứ Sáu

07/02

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 25

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

BDHSG 8

Tập luyện đội ĐK

HĐ Công đoàn

Làm việc theo giờ HC

BDHSG 8

Tập luyện đội ĐK

 

Thứ Bảy

08/02

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 25

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

    

 

CN

Sáng

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8885

Vui học ngày

Lượt truy cập: 438569 lần

Đang online: 7 người