KẾ HOẠCH TUẦN 2: (Từ 14/9 đến 19/9)

9/23/2020 8:14:40 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 2 (Từ ngày 14/09 đến ngày 19/9/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

14/9

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

 - Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 1

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

BDHSG

Làm việc theo giờ hành chính

HSG

 

Thứ Ba

15/9

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 1

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

BDHSG

Làm việc theo giờ hành chính

HSG

 

Thứ Tư

16/9

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 1

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

BDHSG

Làm việc theo giờ hành chính

HSG

 

Thứ Năm

17/9

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 1

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Phòng chóng bão số 5

Phòng chóng bão số 5

 

 

Thứ Sáu

18/9

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Nghỉ học do mưa bão

 

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Nghỉ học do mưa bão

 

 

 

Thứ Bảy

19/9

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Hội ý HĐSP

Hội ý HĐSP

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4472

Vui học ngày

Lượt truy cập: 437007 lần

Đang online: 8 người