KẾ HOẠCH TUẦN 05 ( Từ 12/9 - 17/9/2020)

10/13/2020 2:22:05 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 5 (Từ ngày 05/10 đến ngày 10/10/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

05/10

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

 - Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 5

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Nhập PC

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Ba

06/10

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 5

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Nhập PC

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Tư

07/10

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 5

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Nhập PC

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Năm

08/10

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Nghỉ học do lũ

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 5

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Nhập PC

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Sáu

09/10

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Nghỉ học do lũ

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 5

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Nhập PC

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

10/10

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Nghỉ học do lũ

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 5

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Nhập PC

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8309

Vui học ngày

Lượt truy cập: 436995 lần

Đang online: 12 người