KẾ HOẠCH TUẦN 02 (Sau nghỉ dịch covic19) từ 11/05 đến 16/05

5/13/2020 7:10:19 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 02 (Sau nhỉ dịch covic 19) (Từ ngày 11/05 đến ngày 16/05/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

11/05

Sáng

Đại hội Đảng bộ

 Đại hội Đảng bộ

Đại hội Đảng bộ

Chiều

Đại hội Đảng bộ

Đại hội Đảng bộ

Đại hội Đảng bộ

 

 

Thứ Ba

12/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 2

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

SH Tổ CM

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Tư

13/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 2

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Làm HS kiểm định

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Năm

14/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 2

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

BDHSG 8

Làm việc theo giờ hành chính

HSG 8

 

Thứ Sáu

15/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 2

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Giao ban – Sinh hoạt CĐ

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

16/05

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 2

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 5409

Vui học ngày

Lượt truy cập: 385050 lần

Đang online: 11 người