KẾ HOẠCH TRUẦN 24 ( Từ ngày 27/01 đến 01/02)

2/3/2020 8:01:31 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 24 (Từ ngày 27/1 đến ngày 1/2/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

13/1

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Nghỉ tết

 

Thứ Ba

14/1

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Nghỉ tết

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Nghỉ tết

 

Thứ Tư

15/01

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Nghỉ tết

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Nghỉ tết

 

Thứ Năm

16/01

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 24

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Làm việc theo giờ HC

 

Thứ Sáu

17/01

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 24

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Làm việc theo giờ HC

 

Thứ Bảy

18/01

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Làm việc theo giờ HC

Học CT tuần 24

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

    

 

CN

Sáng

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6184

Vui học ngày

Lượt truy cập: 437494 lần

Đang online: 9 người