KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

3/25/2020 8:55:45 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THUẬN HÓA              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


              Số: 22/KH-THCS                    Thuận Hóa, ngày  14  tháng 3  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Thực hiện Công văn số 548/SGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh; Công văn số 84/PGD&ĐT ngày 13/3/2020 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh; Trường THCS Thuận Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức hướng dẫn ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

Hướng dẫn ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại đơn vị nhằm giúp HS nhớ lại và hệ thống hóa lại được những kiến thức trọng tâm đã học trong chương trình.

Chỉ đạo ôn tập các môn học đảm bảo kiến trọng tâm, chính xác, khoa học.

II. Nội dung ôn tập

- Đối với học sinh lớp 9: Hướng dẫn tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng nội dung ôn tập kiến thức đã học theo hướng bám sát kiến thức, các dạng đề tuyển sinh vào THPT trong những năm qua.

- Đối với học sinh các khối lớp còn lại: Hệ thống hóa các kiến thức trọng tâm đã học trong chương trình.

III. Hình thức ôn tập

- Tổ chức biên soạn, gửi tài liệu ôn tập cho học sinh thông qua trưởng thôn. Sau khi làm bài xong, học sinh trực tiếp nộp bài tại trưởng thôn, GV phụ trách từng thôn liên hệ để nhận bài. Nhà trường tập hợp bài theo từng bộ môn của từng khối giao cho giáo viên bộ môn chấm, chữa bài, đánh giá quá trình tự học, trả thông tin đầy đủ cho học sinh và phụ huynh biết, đồng thời hướng dẫn học sinh tiếp tục tự học có hiệu quả, báo cáo số lượng và tình hình nắm bài của học sinh với nhà trường trong từng tuần cụ thể.

- Mặt khác, nhà trường đăng tải nội dung kiến thức ôn tập của tất cả các bộ môn lên cổng thông tin điện tử của nhà trường, GVCN lập nhóm Zalo... để gửi bài cho học sinh khi cần thiết.

- Ngoài ra, nhà trường có thể hướng dẫn học sinh học trên truyền hình theo các cách sau đây:

+ Học trực tiếp khi phát sóng: Các chương trình được phát trên Kênh 1 Truyền hình Hà Nội; Trên website: hanoitv.vn (bấm vào mục LIVE TV - Truyền hình trực tuyến);

+ Học lại qua theo dõi các chương trình đã phát sóng được tải lên trên Website hanoitv.vn (đăng nhập vào Video/Học trên truyền hình).

Tuy nhiên, việc hướng dẫn học sinh học trực tuyến gặp rất nhiều khó khăn vì trường đóng trên địa bàn xã thuộc diện 135, gia đình học sinh đa số thuộc diện nghèo và cận nghèo không có máy móc để phục vụ cho việc học của con cái.

IV. Phân bố thời gian hướng dẫn ôn tập

Thời gian

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Từ ngày 16-21/3/2020

Toán

Toán

Toán

Toán

Văn

Văn

Văn

Văn

Từ ngày 23-28/3/2020

Anh

Anh

Anh

Anh

 

 

Hóa

Hóa

Từ ngày 30/3 - 4/4/2020

Sử

Sử

Sử

Sử

Từ ngày 6-11/4/2020

Địa

Địa

Địa

Địa

Sinh

Sinh

Sinh

Sinh

Từ ngày 13-18/4/2020

Toán

Toán

Toán

Toán

GDCD

GDCD

GDCD

GDCD

Từ ngày 20-25/4/2020

Văn

Văn

Văn

Văn

Anh

Anh

Anh

Anh

Từ ngày 27/4-2/5/2020

Sử

Sử

Hóa

Hóa

V. Tổ chức thực hiện

1.     Đối với BGH nhà trường:

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp kịp thời, chu đáo.

Xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế và có tính khả thi cao tại

đơn vị, triển khai kế hoạch kịp thời, thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả của quá trình thực hiện.

          Báo cáo PGD&ĐT về kết quả thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh.

2.     Đối với các tổ chuyên môn

Dựa trên kế hoạch của nhà trường, triển khai phân công giáo viên biên

soạn nội dung ôn tập, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho học sinh theo từng bộ môn. Chỉ đạo các nhóm bộ môn căn cứ vào nội dung, chương trình, kiến thức các môn học để xác định những kiến thức trọng tâm, cơ bản đã học (đối với chương trình học kỳ I, lựa chọn những nội dung kiến thức có liên quan đến học kỳ 2 và cuối năm) để xây dựng nội dung ôn tập tại nhà cho học sinh.

Chỉ đạo khai thác có hiệu quả việc dạy học trực tuyến của các kênh truyền hình quốc gia (VTV2, VTV7,…) và các trang truyền hình địa phương (Tp Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác) để phục vụ việc học tại nhà của học sinh, đặc biệt là đối với học sinh lớp 9 (nếu có thể)

Duyệt nội dung ôn tập và tập hợp theo tổ trước khi gửi về chuyên môn.

Thống kê số lượng học sinh tham gia và tình hình nắm bài của học sinh từng môn trong từng tuần để báo cáo với BGH nhà trường bằng văn bản.

3.     Đối với giáo viên bộ môn:

Thực hiện biên soạn nội dung ôn tập bộ môn theo sự phân công của tổ chuyên môn, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho học sinh khi cần thiết. Biên soạn nội dung ôn tập kiến thức phải chính xác, khoa học.

Sau khi kết thúc thời gian học sinh tự ôn tập tại nhà theo nội dung đề cương, giáo viên phải chấm, chữa bài, đánh giá quá trình tự học, trả thông tin đầy đủ cho học sinh và phụ huynh biết, đồng thời hướng dẫn học sinh tiếp tục tự học có hiệu quả.

4.     Đối với GVCN:

Phối hợp với phụ huynh học sinh để tuyên truyền và đôn đốc việc tự học ở nhà của học sinh đạt hiệu quả cao.

Phối hợp với GVBM để giao bài cho học sinh qua hệ thống mạng xã hội khi cần thiết.

Phối hợp với GVBM và trưởng thôn nắm chắc sĩ số, diễn biến và những biến động của học sinh để báo cáo kịp thời về BGH (đ/c Hoàn) vào 8h30 phút hằng ngày để báo cáo với PGD vào lúc 9h00 phút hằng ngày.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hướng dẫn ôn tập cho học sinh trong thời gian

nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị các tổ chuyên môn và cá nhân thực hiện nghiêm túc./.

 

     Nơi nhận:

     - PGD&ĐT (để báo cáo);

     - Các TCM (để thực hiện);

     - Lưu: VT.                                                

                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

         Ngô Thị Tố Tâm

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6250

Các Tin đã đăng

  KH nhà trường tháng 12/2018 12/10/2018 8:06:27 AM
  KH nhà trường tháng 11 11/5/2018 10:19:51 AM
  KH nhà trường tháng 10 10/8/2018 3:03:41 PM

Vui học ngày

Lượt truy cập: 384379 lần

Đang online: 5 người