KẾ HOẠCH TUẦN 33 ( Từ 19 đến 24/4)

4/26/2021 8:10:19 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 33 (Từ ngày 19/04 đến ngày 24/04/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

19/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Chào cờ

 - Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 33

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Phụ đạo: Sử 9, văn 8, toán 7,6

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Ba

20/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 33

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy bù TKB thứ 6

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Tư

21/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 33

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Nghỉ 10/3 âm lịch

 

 

 

 

Thứ Năm

22/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 33

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy bù TKB thứ 7

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Sáu

23/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 33

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Lao động

 

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

24/04

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 33

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8037

Vui học ngày

Lượt truy cập: 503478 lần

Đang online: 7 người