Kế hoạch tuần 11 sau dịch covic 19( Từ 13 đến 18/7)

7/15/2020 10:08:32 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11 (Sau nhỉ dịch covic 19) (Từ ngày 13/07 đến ngày 18/07/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

13/7

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

 - Ôn thi lại

- Tuyển sinh

Làm việc theo giờ hành chính

Ôn thi lại

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Tuyển sinh

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Ba

14/7

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Thi lại

Làm việc theo giờ hành chính

Thi lại

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Tư

15/7

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Tuyển sinh

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Tuyển sinh

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Năm

16/7

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Tuyển sinh

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Tuyển sinh

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Sáu

17/7

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

18/7

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

 

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7877

Vui học ngày

Lượt truy cập: 448038 lần

Đang online: 3 người