KẾ HOẠCH TUẦN 6 (Từ 12/10 -17/10/2020)

10/13/2020 2:42:22 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 6 (Từ ngày 12/10 đến ngày 17/10/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

12/10

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

 - Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 6

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy bù Văn 9. Anh 8

Làm việc theo giờ hành chính

Học bù

 

Thứ Ba

13/10

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 6

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy bù TKB thứ 7

Làm việc theo giờ hành chính

Học bù

 

Thứ Tư

14/10

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 6

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Học bù TKB Thứ 5

Làm việc theo giờ hành chính

Học bù

 

Thứ Năm

15/10

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 6

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Nhiên cứu dự án KHTT

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Sáu

16/10

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 6

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Hội nghị viên chức

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

17/10

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 6

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 5670

Vui học ngày

Lượt truy cập: 437018 lần

Đang online: 9 người