KẾ HOẠCH TUẦN 4 (Từ ngày 28/09 đến ngày 03/10/2020)

9/28/2020 7:16:20 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 4 (Từ ngày 28/09 đến ngày 3/10/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

28/9

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

 - Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 4

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

BDHSG

Làm việc theo giờ hành chính

HSG

 

Thứ Ba

29/9

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 4

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Thi HSG cấp huyện

Làm việc theo giờ hành chính

HSG

 

Thứ Tư

30/9

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 4

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Sinh hoạt TCM

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Năm

01/10

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 4

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Dạy TKB T7

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Sáu

02/10

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 4

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Giao ban

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

03/10

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Dạy học

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 4

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3111

Vui học ngày

Lượt truy cập: 437029 lần

Đang online: 13 người