KẾ HOẠCH TUẦN 09 ( Từ 29/6 đến 4/7)

7/6/2020 3:03:05 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 09 (Sau nhỉ dịch covic 19) (Từ ngày 29/06 đến ngày 4/07/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Hai

29/06

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

 Dạy – Học

Nhập Điểm.Ghi điểm

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 9

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Vào điểm học bạ k9

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Ba

30/06

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Dạy – Học

Nhập điểm

Làm việc theo giờ hành chính

Học CT tuần 9

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

Xét thi đua các lớp

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Tư

01/07

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Lao động CĐ - HS

Làm việc theo giờ hành chính

Lao động

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

GVCN K9 hoàn thành học bạ

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Năm

02/06

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Đánh giá VC.Chuẩn NN

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Kiểm kê

- Duyệt học bạ k 9

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Sáu

03/07

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

Họp hội đồng thi đua

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

- Rà soát hồ sơ TN

- Kiểm kê

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Thứ Bảy

04/07

Sáng

Chỉ đạo hđ chung

- Tổ thu hồ sơ kiểm định

- Duyệt học bạ k 6,7,8

Làm việc theo giờ hành chính

 

 

Chiều

Chỉ đạo hđ chung

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

Chú ý: Lịch công tác có thể thay đổi đột xuất, đề nghị CB-GV-NV thường xuyên truy cập website nhà trường .

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1776

Vui học ngày

Lượt truy cập: 448095 lần

Đang online: 1 người