KẾ HOẠCH NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

4/20/2020 7:43:01 PM

 PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG THCS THUẬN HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Số:      /KH-THCS                     Thuận Hoá, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

                                                     

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 VÀ HƯỞNG ỨNG HỘI SÁCH ONLINE CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

NĂM HỌC 2019-2020

 

Thực hiện công văn số 115/PGD&ĐT ngày 15/4/2020 của Phòng Giáo dục đào tạo Tuyên Hoá về việc tổ chức “Ngày sách Việt Nam lần thứ 7”; Công văn số 116/PGD&ĐT ngày 16/4/2020 của Phòng Giáo dục đào tạo Tuyên Hoá về việc thực hiện Ngày Sách Việt Nam và hưởng ứng Hội Sách Online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Trường THCS Thuận Hoá xây dựng kế hoạch về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 và hưởng ứng Hội Sách Online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 như sau:

1.     Mục đích, yêu cầu

Nâng cao nhận thức về văn hoá đọc, khơi dậy lòng yêu sách, hình thành thói quen đọc sách, đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Đồng thời tôn vinh giá trị của sách và “văn hóa đọc”.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thay đổi nhận thức về văn hóa đọc sách; hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển tri thức, nhân cách của mỗi con người.

Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu, học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện tốt phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 tổ chức với các hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình chung cả nước đang chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

2. Nội dung

Căn cứ vào kế hoach tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 được các cấp phát động. Tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường. Các hoạt động ngày sách Việt Nam lần thứ 7 của trường THCS Thuận Hoá tập trung vào các nội dung sau:

- Tiến hành tuyên truyền về ý nghĩa và các hoạt động của ngày sách Việt Nam. Tuyên truyền và hướng dẫn cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt các quy định, chỉ thị về phòng chống dich bệnh, khai báo Y tế tự nguyện,thông báo với cơ sở Y tế về tình hình sức khoẻ nếu có yếu tố nghi ngờ về dịch bệnh qua các hình thức Email, SMS, Zalo  treo các băng rôn, áp phích tuyên truyền.

- Phát đng phong trào đọ sách tới toàn thể CB, GV, NV và học sinh trong toàn trường, thực hiện giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng nghe đọc, chọn sách cho phù hợp với tâm lý lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường.

  - Vận động, khuyến khích CB, GV, NV và học sinh tham gia câu lạc bộ đọc sách với nhiều hình thức hoạt động đa dạng như sử dụng trang mạng xã hội (facebook, youtube...) để tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ.

- Tuyên truyền và khuyến khích phụ huynh đọc sách, biết khai thác và sử dụng máy tính, các thiết bị điện tử, hướng dẫn học tập cùng con tại nhà (sách điện tử, học qua truyền hình, internet…).

- Phát động, tổ chức các cuộc thi trực tuyến giới thiệu sách mới, sách hay; Khuyến khích CB, GV, NV và học sinh tham gia các hoạt động liên quan đến văn hoá đọc như: “Cuốn sách đầu tiên”, “Điểm sách hay”… trên mạng internet do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức, góp phần phát triển văn hoá đọc và thực hiện tốt phong trào học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại.

- Phát động CB, GV, NV và học sinh trong toàn trường tham gia Hội Sách Online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tại sàn Book365.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời gian: từ ngày 19/4/2020 đến ngày 20/5/2020.

- Thường xuyên tương tác với phụ huynh và học sinh để hướng dẫn cho các em ôn tập và học trực tuyến trên các kênh đài truyền hình Việt nam và các đài địa phương.

3. Tổ chức thực hiện

- Nhà trường duyệt kế hoạch trước khi thực hiện, đăng tải trang Webside các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 và hưởng ứng Hội Sách Online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7.

- Cán bộ Thư viện xây dựng kế hoạch cụ thể dựa trên kế hoạch chỉ đạo của PGD&ĐT và triển khai thực hiện. Thu thập các minh chứng gửi cho nhà trường đăng tải trang Webside trước 15h00 phút ngày 21/4/2020. Báo cáo kết quả thực hiện ngày sách Việt Nam lần thứ 7 cho PGD&ĐT đúng thời gian quy định.

- Tổ trưởng các tổ dựa trên kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc: Mỗi tổ chuyên môn có ít nhất 3 hình ảnh cụ thể, tổ Văn phòng có ít nhất 2 hình ảnh cụ thể để làm minh chứng và đăng tải trang Webside. - Đối với GVCN lớp triển khai kế hoạch vào nhóm lớp để thực hiện. Mỗi lớp có ít nhất 5 hình ảnh cụ thể để minh chứng và đăng tải trang Webside.

Tổ trưởng TCM, tổ Văn phòng, GVCN các lớp tập hợp gửi minh chứng cho Cán bộ Thư viện trước 11h00phút ngày 21/4/2020.  

Trên đây là kế hoạch hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 7 và hưởng ứng Hội Sách Online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

 

        Nơi nhận:  

- BGH nhà trường                                

- TTCM

- GVCN

- Lưu hồ sơ TV.

 NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

     CÁN BỘ THƯ VIỆN

 

                

              (Đã ký)

 

         Hoàng Văn Sơn

     DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                              (Đã ký)

 

                                                                      Ngô Thị Tố Tâm

Những tệp tin đính kèm:

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7559

Vui học ngày

Lượt truy cập: 510453 lần

Đang online: 2 người