Báo cáoviệc thực hiện Ngày sách Việt Nam (21/4) và hưởng ứng Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

5/15/2020 9:33:22 AM

    PHÒNG GD & ĐT TUYÊN HOÁ

 TRƯỜNG THCS THUẬN HOÁ                      

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

Số:   /BC-THCS

  

           Thuận Hoá, ngày 14  tháng 5  năm 2020

 

 

 

BÁO CÁO

V/v thực hiện Ngày Sách Việt Nam (21/4) và hưởng ứng

Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

 

I, Công tác chỉ đạo

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên nhà trường chỉ đạo thư viện xây dưng kế hoạch tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia “Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7  có hiệu quả thiết thực nhất phù hợp với tình hình vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tổ chức dạy học theo kế hoạch đã được triển khai với các biện pjáp đảm bảo an toàn cho Giáo viên và học sinh trong suốt quá trình học tập tại trường, các hoạt động tập trung đông người, các nội dung ngoại khoá thu hút đông học sinh chưa thực hiện được do đang phải chia ca chia kíp để học..

II, Kết quả thực hiện theo từng hoạt động

1, Thuận lợi, khó khăn

a,Thuận lợi

          Được sự quan tâm của BGH nhà trường, cùng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nên các nội dung của Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 được triển khai theo kế hoạch.

  Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 với các hình thức đảm bảo chất lượng, hiệu quả phải phù hợp với tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19 theo các nội dung, quy định về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh luôn thực hiện tốt các quy định, chỉ thị về phòng chống dich bệnh như: Tiếp tục khai báo Y tế tự nguyện,thông báo với cơ sở Y tế về tình hình sức khoẻ nếu có yếu tố nghi ngờ về dịch bệnh qua các hình thức Email, SMS, Zalo, tiến hành đo thân nhiệt toàn bộ Giáo viên và học sinh hàng ngày ngay tại cổng trường trước khi đi vào trường, hướng dẫn việc rửa tay bằng xà phòng tại vòi nước, dùng nước rửa tay khô tại lớp học… Đa số tham gia tốt việc tìm kiếm thông tin, các tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập trên mạng internet, biết chọn những cuốn sách phù hợp với tâm lý lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục.

  Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia câu lạc bộ đọc sách với nhiều hình thức hoạt động đa dạng như: Sử dụng trang mạng xã hội (facebook, youtube...) để tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ.

Phụ huynh đã biết được cách khai thác và sử dụng máy tính, các thiết bị điện tử thông minh, hướng dẫn con học tập và cùng con học tại nhà.

         b, Khó khăn

         Đơn vị thuộc địa bàn vùng khó nên phương tiện nghe nhìn còn hạn chế về chủng loại cũng như chất lượng mạng thông tin chưa được các gia đình trang bị và kết nối.

         Một số học sinh còn khó khăn về các phương tiện như TV thông minh, máy tính… nhiều em chưa ý thức được việc đọc sách là cần thiết nên chưa thật hứng thú.

2. Kết quả cụ thể

TT

Nội dung

Kết quả/số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chỉ đạo

02 trong đó 01 văn bản của cấp trên và 01 văn bản của nhà trường

 

2

Tham gia các sự kiện tại Book365.vn                                                                                

Lưu ý: Các đơn vị báo cáo số liệu tham gia trên cơ sở các sự  kiện tại sàn Book365.vn) như ví dụ sau

 

 

- Số lượng người truy cập (CBQL, GV, NV, HS)

15 CBQL, GV,NV

134/136 HS

 

- Số lượng người đọc sách Giáo viên

 

15 CBQL, GV,NV

 

- Số lượng người đọc sách Tham khảo

 

15 CBQL, GV,NV

130/136 HS

 

- Số người đọc các loại sách khác

 

15 CBQL, GV,NV

130/136 HS

 

III, Đánh giá chung

1, Ưu điểm

Hưởng ứng “Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7” đa số CB,GV,NV và học sinh hiểu biết sâu sắc ý nghĩa của ngày sách và văn hóa đọc sách. Mặc dù đang nghỉ do dịch bệnh nhưng do nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và thông qua các phương tiện thông tin đã phổ biến kịp thời cho CB,GV, NV và học sinh nên đa số tham gia tốt, có sự hưởng ứng của phụ huynh học sinh.

Số lượng học sinh tham gia tương đối đông.

Qua “Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7” được thư viện nhà trường tổ chức đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc không chỉ có tại thư viện mà theo tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 chưa chấm dứt, các hoạt động không tổ chức được trực tiếp, việc đọc Online nhằm hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 7 và các hình thức khác thông qua các ứng dụng cũng được hưởng ứng tốt, điều đó cũng góp một phần không nhỏ vào việc xây dựng một xã hội học tập suốt đời.

2, Nhược điểm

Do điều kiện còn thiếu thốn về các phương tiện cũng như mạng internet nên nhiều em chưa tham gia đầy đủ được các nội dung của ngày sách.

Đa số chưa có các thói quen đọc sách qua mạng, khai thác tài liệu học tập trên mạng.

IV, Đề xuất, kiến nghị

Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam cần được triển khai thường xuyên hàng năm sau khi kết thúc ngày sách Việt Nam nhằm taoh thói quen đọc sách cho GV, NV và học sinh.

Trên đây là báo cáo “Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7” của trường THCS Thuận Hoá.

 

        Nơi nhận:  

- Phòng GD&ĐT

- BGH nhà trường                                

- TTCM

- Lưu hồ sơ TV.

              NGƯỜI BÁO CÁO

     CÁN BỘ THƯ VIỆN

 

                

              (Đã ký)

 

         Hoàng Văn Sơn

DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                         (Đã ký)

 

                                                 Ngô Thị Tố Tâm

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8628

Vui học ngày

Lượt truy cập: 437004 lần

Đang online: 5 người