BÁO CÁO Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg

5/15/2020 9:30:20 AM

   PHÒNG GD & ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS THUẬN HOÁ                      

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

           Số:      /BC-THCS

  

            Thuận Hoá, ngày 14  tháng 5  năm 2020

 

 

BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg

(Kèm theo công văn số 14/PGD&ĐT ngày 11/05/2020)

 

Ngày 28/8/2015 Thủ tưởng chính phủ ban hành Quyết định Số: 1501/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của ngành giáo dục.

Công văn số 528/GD&ĐT ngày 26/10/2016 của phòng GDĐT Tuyên Hoá về thực hiện Quyết định số: 1501/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của ngành giáo dục.

Công văn số 14/PGD&ĐT của phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá, ngày 11/5/2020 về báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định Số: 1501/QĐ-TTg.

Bám sát các kế hoạch được ban hành. Trường THCS Thuận Hoá Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định Số 1501/QĐ-TTg như sau:

I.Công tác chỉ đạo:

1. Ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn

Ngày 29/10/2016 Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số: 12/KH-THCS về triển khai và thực hiện Quyết định Số: 1501/QĐ-TTg về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

Sau khi ban hành kế hoạch, nhà trường triển khai kế hoạch đến toàn bộ học sinh nhà trường cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục đạo đức lối sống cho Học sinh theo Quyết định Số: 1501/QĐ-TTg, Giáo dục Lý tưởng đạo đức cho học sinh thông qua các câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, giáo dục học sinh về đời sống gia đình, biết quan tâm chia sẽ với mọi người, Yêu gia đình, xóm làng, yêu quê hương đất nước…

2. Công tác phối hợp

Nhà trường thực hiện tôt công tác phối hợp với gia đình và địa phương cũng như chỉ đạo các tổ chức trong trường học nhằm đề ra các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn về an ninh trật tự cho cho học sinh trong trường học cũng như ở nơi cư trú có các biện pháp để cảm hóa, giáo dục cho những học sinh chưa ngoan, vận động học sinh không bỏ học giữa chừng trở lại trường…

Phụ huynh học sinh được nhà trường tư vấn để có nhận thức đúng về thực hiện quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với của trẻ em cũng như đảm bảo các quy đinh theo luật trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển hài hòa cả về đức, trí, thể mỹ, phát triển các tiềm năng của mỗi học sinh

 Nhà trường đề ra kế hoạch và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong trường, các tổ nhóm chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm xây dựng nhà trường đoàn kết, dân chủ, lành mạnh, thi đua dạy tốt học tốt. Mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương mẫu mực cho học sinh noi theo.

Xây dựng và ban hành quy tắc ứng xử trong nhà trường, Ứng xử giữa GV và học sinh, Giữa HS với học sinh.

3. Kiểm tra đánh giá

Mỗi tháng nhà trường đều đánh giá, rà soát về tình hình nền nếp, đạo đức và ý thức học tập rèn luyện của học sinh, rà soát đánh giá các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường… từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể với từng lớp, từng học sinh, từng vấn đề phát sinh.

Sau khi đánh giá đối với những học sinh có biểu hiện bắt đầu sa sút nhà trường, Liên đội và các giáo viên đưa ra biện pháp giáo dục phù hợp, nếu học sinh chậm tiến hoặc chưa có biểu hiện tích cực nhà trường, tổ tư vấn tâm lý, Liên đội cũng như giáo viên sẽ làm việc với học sinh để tiếp tục giáo dục

II. Kết quả đạt được

1.Kết quả một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện ngay trong năm 2016

Tiến hành triển khai đến 100% giáo viên và về việc sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường.

Xây dựng và treo các khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Công tác lao động vệ sinh phong quang trường lớp được duy trì hàng ngày, mỗi tuần nhà trường bố trí một buổi lao động tập trung cho giáo viên và học sinh toàn trường, do đó phong quang trường lớp luôn sạch sẽ, thân thiện.

Duy trì chào cờ hàng tuần và hát Quốc ca, tập thể dục giữa giờ, múa dân vũ… cho học sinh luôn được chú trọng triển khai.

Nhà trường đã xây dựng và ban hành 01 bộ quy tắc ứng xử văn hóa giữa cán bộ, giáo viên và học sinh đồng thời đã tiến hành phổ biến, tuyên truyền đến từng học sinh, hàng tuần có đánh giá, nhận xét những mặt mạnh những hạn chế theo các chuẩn mực đã ban hành trong bộ quy tắc đó.

Nhà trường thành lập 01 tổ tư vấn tâm lý trong trường học, tăng cường công tác xã hội hóa trong công tác tư vấn tâm lí trong trường học. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn tâm lí, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm lí, nguyện vọng của học sinh để có tác động sư phạm kịp thời tới học sinh.

Hoạt động ngoại khoá, hướng nghiệp được duy trì và hoạt động theo lịch, nhà trường xây dựng và thành lập 04 câu lạc bộ (âm nhạc, mỹ thuật, bóng bàn…) và duy trì hoạt động xuyên suốt năm học thu hút đông đảo học sinh hưởng ứng tham gia.

Theo các đợt thi đua ngoài phát động về tuần học tốt, tháng học tốt… thì các cuộc thi như: krre chuyện Bác Hồ, Kể chuyện theo sách, văn nghệ, bóng dá, bóng chuyền… luôn được tổ chức thu hút học sinh thamgia tốt.

Vào đầu năm học nhà trường xây dựng các bản cam kết như: ANTT, ATGT được phổ biến, hướng dẫn và cho giáo viên, học sinh ký nhằm thực hiện tốt, hướng dẫn phụ huynh học sinh biết nhắc nhở, hướng dẫn con học tập tại nhà.

Duy trì thường xuyên các hoạt động ngoại khóa và hoạt động tập thể, hoạt động GDNGLL cụ thể như hoạt động thăm Gia đình có công, trẻ em bị chất độc da cam (trong 5 năm đã trao được 60 phần quà, trị giá 14,700,000đ), Viếng và thắp hương nghĩa trang liệt sĩ xã 12 lần, phối hợp với công an xã, công an huyện để tuyên truyền pháp luật vào đầu các năm học được 4 lần, tham gia 100% các cuộc thi, các diễn đàn về trẻ em theo phát động của cấp trên. Qua đó giúp học sinh được hoạt động trải nghiệm, giao lưu với bạn bè, trân trọng giá trị của hòa bình, biết ơn và sống có ích.

Hàng năm luôn khai phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt, hàng năm tổ chức phat động xuyên suốt các đợt thi đua để các thầy cô giáo cũng như học sinh cùng phấn đấu, có khen thưởng động viên khích lệ kịp thời trong các phong trào tuần học tốt, tháng học tốt, bông hoa điểm tốt.

Theo các đợt thi đua, các ngày lễ nhà trường treo khẩu hiệu, Pa nô trong khuôn viên nhà trường.

2. Kết quả các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đã triển khai, thực hiện

a. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh

Qua 5 năm học đã tổ chức 10 buổi, 125 chương trình phát thanh măng non tuyên truyền, thu hút 100% giáo viên và học sinh tham dự. các nội dung tuyển truyền chủ yếu  là lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền về tinh hoa văn hóa, giá trị nhân văn của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh,  giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho học sinh.

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch, nâng cao nhận thức và trách nhiệm gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh.

Hàng năm nhà trường mua thêm trên 250 các đầu sách hay viết về những tấm gương anh hùng, liệt sĩ, người tốt - việc tốt, gương khuyến học, khuyến tài, sách về bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, học sinh. Đồng thời hướng dẫn cho 100% học sinh biết khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, internet, mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

b. Về đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh

Xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh:

Thực hiện nội dung dạy học các môn Giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa hiện hành trên cơ sở rà soát, tinh giản những nội dung khó, trùng lặp, chưa thực sự cần thiết đối với học sinh, tăng cường các bài tập xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

Lựa chọn các nội dung giáo dục có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn.

Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị “ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Năm An toàn giao thông” gắn với trách nhiệm, công việc của mình .

Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học Giáo dục công dân, Lịch sử, Văn học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của học sinh; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh.

Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi. Tăng cường các hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua. Bố trí thời lượng giáo dục cho các hoạt động Đoàn và các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo ở nhà trường trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

c. Về đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động

 Triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Đặc biệt chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với gia đình, quê hương và đất nước, những vịệc cần làm để thay đổi về suy nghĩ dẫn đến hành động đúng, cử chỉ đẹp trong đạo đức, lối sống cá nhân.

d. Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục công dân, giáo viên làm công tácTPT, giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường.

đ. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh

đa số phụ huynh học sinh được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh. Chủ động phối hợp nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục học sinh.

Nhà trường đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, giáo dục, cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến.

Đã xây dựng và thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong học sinh và giáo viên trong nhà trường.

Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện các nội dung của phong trào Thi đua Dạy tốt - học tốt – quản lý tốt, Trường học thân thiện – học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên.

Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, có không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, tạo ý thức cho học sinh.

e. Về tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho học sinh

Nhà trường thường xuyên rà soát việc bố trí, sử dụng sân chơi, bãi tập cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của học sinh.

Trong công tác quy hoạch, đã ưu tiên diện tích đất trồng cây xanh sử dụng công cộng, để học sinh được tiếp cận và sử dụng cho các mục đích luyện tập thể dục thể thao, nghỉ ngơi và giải trí.

Nhà trường đã đầu tư được 03 phòng thí nghiệm thực hành, phòng học tiếng anh, đồng thời mua sắm thêm dụng thiết bị dạy học (04 TV), sắp xếp lại phòng thiết bị; bắt điện cho phòng thực hành Lý -CN. Sửa chữa điện, quạt, bàn, ghế (3 lần/ năm)

Trang bị thêm SGK, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh, duy trì tiêu chuẩn thư viện đạt chuẩn.

Trang bị 01 hệ thống âm thanh phục vụ sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể ngoài trời, Tham mưu với chính quyền địa phương cải tạo cảnh quan nhà trường.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm nổi bật

100% cán bộ GV nhân viên nhà trường không vi phạm pháp Luật; không có biểu hiện sa sút về đạo đức. An ninh nhà trường luôn được đảm bảo, đa số học sinh có ý thức nhắc nhở bạn bè thực hiện tốt nội quy, quy đinh của nhà trường, Liên đội và kịp thời báo cáo thầy cô khi bạn có biểu hiện hư hỏng.

2. Hạn chế

Vẫn còn số rất ít học sinh có biểu hiện chưa tốt trong ứng xử với bạn bè, chưa có kỹ năng giải quyết căng thẳng nên dể phát sinh xích mích với bạn trong lớp, trong trường.

Số lượng tổ chức hoạt động ngoại khóa chưa nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu tham gia hoạt động của học sinh.

3. Nguyên nhân

Một số phụ huynh chưa quan tâm đến giáo dục đạo đức, lối sống cho các em và thường phó thác công tác giáo dục cho nhà trường.

Một số học sinh còn lười biếng, nhận thức việc học chưa cao dẫn đến còn có tư tưởng bỏ học, trốn học.

IV. Phương hướng triển khai, thực hiện trong những năm tiếp theo

Duy trì thường xuyên các nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống để học sinh có ý thức sống và làm việc theo pháp luật, giữ gìn đạo đức truyền thống của gia đình, quê hương và của cá nhân.

Duy trì việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ, tổ chức hoạt động thể dục giữa giờ hàng ngày cho học sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, chăm sóc công trình đài tưởng niệm Liệt sĩ xã…, chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh.

V. Kiến nghị, đề xuất

1. Đối với Thủ tướng Chính phủ

Tiếp tục ban hành Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng” cho giai đoạn tiếp theo.

2. Đối vối Bộ GDĐT và các Bộ, ngành Trung ương

Nghiên cứu giảm tải chương trình trong đợt thay sách giáo khoa sắp tới nhằm giảm áp lực về học hành cho học sinh để học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm nhiều hơn.

Có kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên để đáp ứng tốt các yêu cầu về giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh theo từng lứa tuổi, bậc học.

3. Đối với Sở GDĐT

Mở lớp bồi dưỡng về giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh theo từng lứa tuổi, bậc học.

3. Đối với địa phương

Ban hành các văn bản hướng dẫn, có chính sách hỗ trợ cho các trường học để làm tốt công tác giáo dục học sinh.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định Số 1501/QĐ-TTg của trường THCS Thuận Hoá.

 

        Nơi nhận:  

- Phòng GD&ĐT

- BGH nhà trường                                

- Đăng webside nhà trường

- Lưu VT.

              NGƯỜI BÁO CÁO

  

 

               (Đã ký)

 

 

         Hoàng Văn Sơn

DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                               (Đã ký)

 

                                                                     Ngô Thị Tố Tâm

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3833

Vui học ngày

Lượt truy cập: 437455 lần

Đang online: 11 người